неделя, 20 март 2011 г.

"Тайната"

  Това е малко филмче, откъс от великия филм "Тайната". Когато за пръв път го изгледах преди 4 години бях потресена. От тогава досега се стремя да живея по този начин! Горещо ви го препоръчвам! :) Приятно гледане!

неделя, 13 март 2011 г.

Езиците на тялото- стандартен жест със скръстени ръце

                                                                                               снимка: istock При този жест и двете ръце са скръстени пред гърдите, като по такъв начин съответният човек сякаш се опитва „да се скрие" и да се предпази от неблагоприятната за него ситуация. Има най-различни пози със скръстени ръце, но в тази книга ще разгледаме само трите най-широко разпространени и най-често използвани. Стандартното скръстване на ръцете е универсален жест, който почти навсякъде по света издава отрицателна нагласа и же­лание за самозащита. Този жест може да бъде наблюдаван най-често когато човек е сред непознати хора - по време на публични срещи, на опашка, в кафенета, асан­сьори и навсякъде другаде, където хората обикновено се чувстват не­уверени и несигурни.
По време на една моя неотдав­нашна обиколка с лекции из Съе­динените щати при една от тях на­рочно започнах сказката си с кри­тични забележки относно характе­рите на няколко високоуважавани и добре познати на аудиторията лич­ности, които на всичкото отгоре бяха сред присъстващите. Веднага след тази моя словесна атака помо­лих хората да не мърдат, а „да зам­ръзнат" в позите, които са заели, и с жестовете, които са направили. Когато после ги приканих да се ог­ледат и им посочих, че около 90% от тях са заели пози със скръстени ръце веднага след началото на словесната ми атака. Те бяха и удивени, и развеселени.
Този простичък тест съвсем ясно разкрива, че повечето хора заемат някоя от позите със скръстени ръце, когато не са съгласни с онова, което чуват. Мнозина оратори се провалят, защото пре­небрегват това повече от очевидно послание, отправено им от тях­ната аудитория, тъй като пропускат да забележат скръстените ръце на слушателите си. Опитните оратори обаче много добре знаят, че появата на този жест налага незабавни действия „за разчупване на леда", които да принудят слушателите да заемат no-отпуснати пози, така че да се промени отрицателната им нагласа към говорещия.
Когато при лична среща очи в очи видите другия човек да скръства ръце, можете да сте повече от сигурни, че сте казали нещо, с което той не е съгласен. В такива случаи е безсмислено да продължавате да говорите в същия дух, дори ако съответният човек се съгласява с вас на думи. Истината е, че несловесното послание не лъже - лъжат думите.
В разглежданата ситуация целта ви е да се опитате да разкрие­те причината, породила жеста със скръстените ръце, и да принуди­те съответния човек да „отключи" позата си и да заеме по-открита позиция. И помнете: докато той остава със скръстени ръце, отрица­телната му нагласа се запазва. Вътрешната нагласа на човека пре­дизвиква появата на едни или други жестове, като остава непроме­нена, докато не се променят направените жестове и заетите пози.
Един простичък, но ефективен метод за „отключване" на по­зата със скръстени ръце е да подадете на съответния човек мо­лив, книга или изобщо каквото и да е, което да го принуди да разкръстоса ръцете си, за да се протегне и да поеме от вас пода­дения му предмет. Това движение не само го кара да заеме по-открита поза, но повлиява благоприятно и върху вътрешната му нагласа. Друг ефективен метод за „отключване" на позата със скръстени ръце е да помолите съответния човек да се приведе напред, за да погледне по-отблизо онова, което му показвате.
Резултатна тактика е вие самите да се приведете леко към него, като направите жест с отворени и изложени на показ длани, и да го попитате примерно: „Виждам, че имате въпрос, какво бихте желали да узнаете?" или „Какво мислите по въпроса?", а после да се отпуснете назад на мястото си, с което да покажете на съот­ветния човек, че е негов ред да говори. Като държите пред погле­да му ръцете си с отворени длани, вие несловесно му казвате, че бихте желали открит и искрен отговор.
              Като търговски представител, аз никога не продължавам да хваля и да предлагам стоката си, преди да съм разбрал какво е накарало потенциалния купувач изведнъж да скръсти ръце. В по­вечето случаи откривам, че той има някакви възражения или кри­тични забележки, а това е нещо, което повечето от другите про­давачи не биха разбрали, тъй като няма да обърнат внимание на несловесния сигнал на потенциалния купувач, че е настроен от­рицателно към някой аспект от сделката. Източник: "Езикът на тялото" от Алан Пийз 

събота, 12 март 2011 г.

Тайната на Сократ

Тази публикация е откъс от бестселъра на Дейл Карнеги "Как да печелим приятели и да влияем на другите". Лично за мен тази книга, когато за пръв път я прочетох промени коренно представата ми за общуване и ме научи да мога да разбирам другите, да се поставя на тяхно място и още много полезни неща и интересни неща. Препоръчвам я силно на всеки от вас! ***
Когато разговаряте с някого, не започвайте с нещата, по които не сте на едно мнение. Започнете, като изтъкнете онова, по което сте съгласни. Ако е възможно подчертайте многократно, че имате обща цел и различията помежду ви се отнасят само до метода на постигането й.
Направете така, че другият от самото начало да казва „да”. Ако е възможно, не допускайте да казва „не”.
Според професор Овърстрийт, отговорът „не” е най-трудната за преодоляване пречка. Когато казваш „не” гордостта изисква да държиш на своето. Може по-късно да си помислиш, че това „не” не е било най-мъдрото решение, но нали става въпрос за драгоценната ти гордост! Кажеш ли нещо, трябва да държиш на своето. Ето защо изключително важно е от самото начало да се даде положителна насока на разговора. 
Добрият оратор от самото начало предизвиква поредица от положителни отговори. Това насочва в положителна посока мисловният процес у слушателите. Веднъж поел една посока, необходима е известна сила за отклоняването му, а още повече да бъде сменена тя. 
Психологическият модел е съвсем ясен. Когато човек казва „не” и е убеден в това, той не просто изрича една дума от две букви. Целият му организъм – жлези, нерви, мускули – се напряга в израз на отхвърляне. Понякога незабележимо, друг път съвсем видимо се проявява физическо отдръпване или готовност за отдръпване. Накратко, цялата двигателна система застава нащрек против това, което не желае да приеме. И обратното, когато казва „да”, няма никакво отдръпване. Организма сякаш се устремява напред, отваря се и става възприемчив. Следователно, колкото повече отговори „да” предизвикате отначало, толкова по-вероятно е да спечелите другия за крайното предложение.
Техниката на положителният отговор е много проста. А как я пренебрегваме! Често за хората сякаш е въпрос на чест още от самото начало да противоречат на другите.
Допуснете ученик, клиент, дете, съпруга или съпругата ви да каже „не” в началото и ще ви трябва ангелска мъдрост и търпение, за да превърнете нажежения негативизъм в утвърдителен отговор.
Тази тактика на положителния отговор позволява на Джеймс Еберсън, касиер в Гринуичката спестовна банка в Ню Йорк, да спечели потенциален клиент, който иначе би бил загубен.
„Този човек дойде да си открие сметка -  разказва господин Еберсън. – Аз му дадох да попълни обичайният формуляр. На някой от въпросите той отговори с готовност, но на други категорично отказа да отговори.
Преди да се заема с изучаването на човешките взаимоотношения, щях да обясня на този потенциален вложител, че ако откаже да предостави тази информация на банката, ще се наложи да му откажем да му открием сметка. Срамувам се, че преди съм постъпвал точно така. Естествено, чувствах се добре, когато поставях такъв ултиматум. Той показваше ясно кой командва и правилата и изискванията на банката не могат да се пренебрегват. Но подобно отношение никак не караше човека, дошъл да вложи парите си при нас, да се чувства добре дошъл и да се радва на уважение.
Онази сутрин реших да проявя малко здрав разум. Реших да говоря не за това, което иска банката, а за това което иска клиентът. И най-вече бях решен да го накарам от самото начало да ми отговаря с „да”. Затова се съгласих с него. Казах, че информацията, която отказва да ни предостави, не е изрично необходима.
„Но да предположим – продължих, - че след смъртта ви, всичко се случва, в банката има ваши пари. Не бихте ли искали тя да ги прехвърли на най-близкия ви родственик, който има законно право да ги получи?”
„Да разбира се”, отвърна той.
„А не мислите ли, че е добре да ни дадете името на най-близкия си роднина, така че, в случай че нещо се случи с вас, да можем сигурно и незабавно да изпълним волята ви?”
Той отново отвърна с „да”.
Младежът омекна и смени тона, когато разбра, че искаме тази информация не заради себе си, а заради него самия. Преди да си тръгне от банката той не само ми предостави цялата информация за себе си, но и по мой съвет откри доверителна сметка на майка си и с удоволствие отговори на всички въпроси за нея.
Установих, че като го накарах отначалото да казва „да”, той забрави спорните въпроси и с готовност направи, каквото желаех.
Джоузеф Алисън, търговски агент на електрическата компания „Уестънгхауз”, разказва следната история: „В района имаше един човек, когото компанията много искаше да спечели като клиент. Моят предшественик се беше срещал с него десет години, без да му продаде нищо. Когато поех района, го посещавах три години, без да получа поръчка. Накрая, след 13 години срещи и делови разговори, му продадохме няколко мотора. Ако се окажеха добри, щеше да последва поръчка за неколкостотин – така поне очаквах. 
Дали ще се окажат качествени? Сигурен бях в това. И когато се обадих три седмици по-късно, бях в отлично настроение.
Главният инженер ме посрещна със смайващо съобщение: „Алисън, не мога да купя от вас останалите мотори.”
Защо? – удивих се аз. – Защо?”
„Защото моторите ви се нагряват прекалено много. Не мога да ги пипна.”
Знаех си, че няма полза да споря. Твърде дълго бях опитвал по-този начин. Затова реших да приложа тактиката с положителните отговори.
„Вижте сега, господин Смит – започнах аз, - напълно съм съгласен с вас. Ако тези мотори се нагряват прекалено много, не бива да купувате повече от тях. Трябват ви мотори, които да отговарят на нормите на Националната асоциация на производителите на електрическо оборудване. Нали така?”
Той се съгласи получих първото „да”.
„Според Асоциацията на производителите на електрическо оборудване, добре конструираният мотор трябва да вдига температура до 22 градуса над температурата на помещението. Нали така?”
„Да – съгласи се той. – Точно така. Но вашите мотори се нагряват ного повече.”
Аз не спорих. Само попитах: „каква е температурата във фабриката?”
„О, към 24 градуса.”
„Е, ако температурата във фабриката е 24 градуса и добавим още 24 градуса, това прави 46 градуса. Няма ли да се изгорите, ако си сложите ръката под струя вода с температура четиридесет и шест градуса?”
Той отново трябваше да се съгласи. „Е, няма ли тогава да е разумно да не пипате моторите?”
„Ами май сте прав” – съгласи се той.
Побъбрихме още малко. После той се обади на секретарката си и направи за следващия месец поръчка за около трийсет и пет хиляди долара.
Трябваше да минат години и да загубя хиляди долари в неосъществени сделки, докато най-сетне разбера, че от споровете полза няма и много по-доходоносно и интерсно е да погледнеш на нещата от гледната точка на другия и да се опиташ да го накараш да казва „да”.
                                                                                              снимка: istock
„Конската муха на Атина” Сократ е един от най-великите философи, живели на този свят. Той постига нещо, което е било по силите на малцина в световната история. Променя коренно хода на човешката мисъл. Днес, двайсет и четири века след смъртта му, е почитан като един от най-големите майстори на убеждаването, оставил неизлечима следа в затъналия в крамоли свят.
Какво прави той? Може би казва на хората, че не са прави? Не, не и Сократ. Той е много по-умен. Тази техника, е известна като „Сократов метод”, се изразява в това да получаваш утвърдителни отговори от опонента си. Задаваш въпроси, на които на другия му се налага да отговори с „да”. Предизвиквайки един след друг утвърдителни отговори, докато натрупаш внушително количество от тях. Продължаваш да задаваш въпросите си, докато накрая, почти без да се усети, опонентът достига до заключението, което само няколко минути преди това би оспорвал яростно.
Следващият път, когато се изкушите да кажете на някому, че не е прав, спомнете си за Сократ и задайте любезен въпрос – въпрос, на който да ви отговорят с „да”.
Има една китайска поговорка, в която се крие вековна мъдрост на Изтока: „Който стъпва леко, стига далеч.”
Китайците със своята древна култура са прекарали хилядолетия в изучаване на човешката природа и са натрупали доста проницателност: „Който стъпва леко, стига далеч.”
ПРИНЦИП № 5
Направете така, че другият веднага да започне да ви отговаря с „да”

"200 принципа на успеха" от Робин Шарма- 2 част

Две от най–важните неща за щастлив живот изпълнен с радост са баланса и умереността. Човек трябва да поддържа баланс във всичко и да не стига до крайности
***
 Не приемай книгите за личностно развитие за дрънканици. Чети ги и използвай всички идеи, които ти се сторят полезни. Някои хора мислят, че трябва да направят всичко, което пише, и стигат до крайности в използването на техниките. Всяка книга има поне една полезна стратегия. Използвай каквото ти е необходимо и работи, а останалото просто забрави.
***
Намери си наставник, който да моделираш по пътя на прогреса. Грешката, която прави целия свят е, че не се възползва от опита на другите. Намери човек, който да е едновременно смел и внимателен с другите, който е узрял. Твоят наставник трябва да бъде наясно само с добрите ти интереси и трябва да е достатъчно възрастен, за да може да ти даде добри съвети за това, за което си потърсил помощ. Всеки има нужда да се чувства оценен и дори най–заетите хора ще намерят време да помогнат на човек, който оценява съветите им и ги уважава.
***
Направи списък с всичките си слаби страни. Един наистина уверен и просветен човек ще се стреми да поправи слабостите си веднага щом ги забележи. Набий си в ума, че дори най-великите и влиятелни хора имат лоши качества. Някои са по-добри от други в прикриването им. От друга страна, научи се да разпознаваш силните си страни и ги развивай.
***
Никога не се оплаквай. Нека хората те познават като силен, позитивен, енергичен и ентусиазиран човек. Човек, който се оплаква, циничен е и винаги се стреми да види лошата страна на нещата, плаши хората и рядко успява в начинанията си. От чисто психологическа гледна точка, нещата винаги имат две страни: една, която е в главата ни, и една в действителността. Фокусирай се върху позитивната. Не позволявай нищо да те отклони от предначертания път към успеха. Представи си и искрено вярвай в това, което искаш. По всяка вероятност ще го получиш.  
***
Създай си образ на високо компетентен, силен, дисциплиниран, спокоен и възпитан човек. Намери златната среда между образа, който представяш на света, и това, което си в действителност. Създай лека мистерия около себе си, защото истински мъдрите никога не се излагат на показ. Не казвай всичко на всички за себе си, стратегиите и стремежите си. Успешните граждани на този свят мислят три пъти преди да говорят, защото една изречена дума никога не се връща. Направи нещата да изглеждат лесни и хората ще казват, че си природно надарен. Говори само добри неща и хората ще се тълпят около теб. Никога не говори лошо за другите и хората ще знаят, че никога няма да злословиш зад гърба им. Изгради своя характер и живей ръководен от високи принципи.
***
Когато избираш човека, с който да прекараш живота си, помни, че това е най-важното решение, което някога ще вземеш. Брачният съюз ще ти осигури 90% от подкрепата, щастието и реализацията ти, затова избирай внимателно. Вземи предвид качества като привързаност, чувство за хумор, интелигентност, адаптивност, зрялост, темперамент, взаимна толерантност и неописуемите характеристики на химията. Ако тези неща са налице, връзката ти има голям шанс да бъде успешна. Действай бавно и не позволявай никой да те притиска при взимането на това решение.
***
Разпредели времето за релаксация през седмицата и спазвай стриктно разпределението. Едва ли ще плануваш някаква друга дейност по времето, когато имаш уговорена среща с президента на компанията или с най – важния си клиент.Затова не слагай други задачи във времето, когато работиш над себе си. Трябва да имаме време за себе си, за да разсъждаваме, да се развиваме, дa презареждаме батериите. Това са възстановителни техники, които ни позволяват дълъг престой на върха и са изключително важни.
***
Отлична техника за визуализация: ако се притесняваш за нещо, напиши думите на тревогата си на лист хартия. Запали го и гледай как думите изчезват в пламъците. Брус Лий, великия майстор на бойни изкуства е използвал тази техника редовно.
***
Лидерите четат. /Readers are leaders/. Американският президент Бил Клинтън е прочел повече от 300 книги по време на краткия си престой в Оксфорд. Някои топ-лидери четат по 1 книга на ден. Търси знание и информация. Наистина живеем в ерата на информацията и тези, които са по-активни могат да използват това като предимство. Колкото повече знаеш, толкова по-малко се страхуваш.
***
Създай си навик да четеш нещо позитивно и вдъхновяващо вечер преди да заспиш и сутрин преди да станеш от леглото.Скоро ще забележиш ползите от този навик, защото тези мисли ще те съпътстват през целия ден.
***
Набележи си поне трима души, които могат да те заредят с вдъхновение, мотивация и подкрепа за твоите цели и намерения. Планирай да се срещнеш с тях през следващите няколко седмици.Слушай ги ентусиазирано и направи с тях brain storming. Набележи си стратегия и следвай техните съвети.
***
Правилно е казано: “ако посееш действие ще пожънеш навик ; ако посееш навик ще пожънеш характер; ако посееш характер ще пожънеш съдба “Същината на човека е неговия характер – направи своя уникален, безупречен и силен.Не казвай, че ще направиш нещо, докато наистина не го направиш. Говори само истината и мери думите си. Бъди скромен, целенасочен и смирен.
***
Запомни най-важния природен закон: позитивното доминира над негативното.
***
Създавай нови приятелства и познанства всеки ден. Дръж обновяван списък с всичките си контакти под ръка. Богатите взаимоотношения са ДНК-то на щастливия живот. Към "200 принципи на успеха" 1-ва част тук

четвъртък, 10 март 2011 г.

"200 принципа на успеха" от Робин Шарма- 1 част

  Това е откъс от книгата "200 принципа на успеха" на Робин Шарма. За мен тя е изключително полезна и ефикасна. В тази 1-ва част публикувам част от принципите, но те не са подредени подред както в книгата.
  Използвай метода на ластика, за да изчистиш ума си, така че да можеш да се фокусираш само върху добрата страна на нещата. Сложи ластика на китката си. Всеки път, когато негативна източваща енергията мисъл се появи в главата ти, изтрий я с дръпване на ластика. Със силата на навика, мозъкът ще асоциира болката с негативното мислене и скоро ще имаш силно позитивни мисли.
***
  Винаги отговаряй на телефонните обаждания с ентусиазъм в гласа и покажи на обаждащия се, че цениш обаждането. Добрите маниери при говорене по телефона са съществени. За да придадеш важност се изправи прав. Това ще внуши увереност на гласа ти.
***
  В течение на деня всички сме обладани от вдъхновение и нови идеи. Дръж в портмонето си листчета за бележки заедно с химикалка или молив, за да си записваш тези просветления. Когато се прибереш, препиши ги начисто например върху бележник със спирала и ги преглеждай от време на време. Както е отбелязал Оливър Уензъл Хоумс: “Човешката мисъл, веднъж подминала една идея, никога не възвръща първоначалните й измерения “.
***
  Отделяй всяка неделя вечер за себе си и; спазвай строго дисциплината на този навик. Използвай това време, за да планираш седмицата си, за да визуализираш срещите си  и каквото искаш да постигнеш; да четеш нови материали и вдъхновяващи книги, да слушаш успокояваща музика и просто да релаксираш. Този навик ще ти служи като котва, която те държи концентриран, мотивиран и ефективен през предстоящата седмица.
***
  Всяка сутрин се смей по 5 минути в огледалото – Стив Мартин го прави. Смехът активира много полезни вещества в тялото, които ни правят щастливи. Смехът също балансира тялото. Смехотерапията се използва за лечение на хора с различни неразположения и това е прекрасно средство срещу превратностите на живота. Докато средното 4 годишно дете се смее 500 пъти на ден, средният възрастен е щастлив ако се смее 15 пъти на ден. Възроди навика си да се смееш, това ще донесе много повече радост в живота ти.
***
  Научи се да медитираш ефективно. Мозъкът по принцип е много шумна машина, която иска да скача от един обект на друг като отвързана маймуна. Трябва да се н;аучиш да го сдържаш и дисциплинираш ако искаш да постигнеш нещо съществено и да си в мир. Медитация сутрин и вечер по 20 минути ще ти донесе необикновени резултати, ако го правиш редовно в продължение на 6 месеца. Мъдреците на запада се възползват от облагите на медитацията от 500 години.
***
  Може да изградиш волята си като контролираш отношенията си с другите. (Използвай правилото 60/40 = 60% от времето слушай и говори едва 40%).Това не само ще те направи по-популярен, но и ще помъдрееш, защото всеки ден, всеки човек, който срещаш има на какво да те научи. Контролирай и импулса да клюкарстваш или да съдиш някого, който според теб е направил грешка. Спри да се оплакваш и развий весела, жизнена и силна индивидуалност. Така ще повлияеш и на останалите.
  Когато в съзнанието ти проникне негативна мисъл веднага я замени с позитивна. Позитивното винаги доминира над негативното и твоето съзнание трябва да е в състояние винаги да мисли позитивно. Условия за процеса на негативното мислене са създадени от натрупани отново и отново негативни модели. Отърви се от всички ограничения и стани мощно положително мислещ.
***
  Поддържай връзка само с позитивни, концентрирани хора, от които можеш да се учиш и които няма да  източват енергията ти с оплакване и скучно отношение. Като развиваш връзката си с такива хора отдадени на постоянно развитие и преследване на най-важното, което може да предложи живота, ще имаш голяма компания по пътя към върха на която и да е планина, която решиш да изкачиш.
***
  Никой не може да те обиди или нарани без твое разрешение. Едно от златните правила на щастието и успеха е начинът, по който приемаш нещата, които ти се случват. Успешните хора са велики интерпретатори. Хората, които са постигнали величие са развили способност да интерпретират негативни или отслабващи събития като позитивни предизвикателства, които ще им помогнат да израснат и да се изкачат още по-високо по стълбицата на успеха. Няма лоши случки, само такива които ти помагат да се развиеш и закаляват твоя характер, така че да можеш да се извисиш до нови висини. Няма грешки има уроци!
***
  Мини курс по бързо четене. Четенето е идеален начин да си спестиш многогодишен опит като си го набавиш с няколко часа четене. Например повечето биографии рефлектират върху стратегиите и философиите на лидерите и смелите хора. Прочети ги и ги моделирай. Бързото четене ще ти позволи да смелиш голям материал за сравнително малко време.
***
  Бъди нежен като цвете, когато става дума за любезност и силен като буря, когато става дума за принципи. Бъди вежлив и учтив винаги, но не позволявай да ти се качват на главата. Увери се, че винаги се отнасят към теб с респект.
***
  Стани отдаден потребител на аудио–записите. Повечето програми и книги за саморазвитие се предлагат в този формат. Слушай тези вдъхновяващи материали докато отиваш на работа, докато чакаш реда си в банката или докато вечер миеш чинии. Направи колата си училище на колела и използвай времето, което прекарваш в нея за да превърнеш ученето в най-добрия си приятел. Всичкото време, което прекарваш в принудително бездействие може да се използва ефективно по този начин. Използвай такива възможности, за да учиш и да разширяваш потенциала си.
***
  Изпразни чашата си. Пълната чаша не може да събере повече. По същия начин, човек, който си мисли, че не може да научи нищо повече се задръства и не се развива повече. Истински знак, че човек е спокоен и узрял е когато във всяка възможност вижда шанс да научи нещо. Дори учителите имат учители.
***
  Изпийте чаша топла вода преди да държите реч. Роналд Рейгън използва тази стратегия, за да е сигурен, че ще запази ледения си глас. Овладяването на изкуството на публичната реч е благородна цел. Така че й се отдай. За теб ще съдят по мащаба на комуникативните ти умения.
***
  Не питай какво светът може да направи за теб, а какво можеш да направиш ти за него. Нека служенето на света да стане важна част от живота ти. Това е една от най-удовлетворяващите инвестиции на време. Запомни, в сумрака на твоя живот, когато всичко е казано и направено, качеството на твоя живот се свежда до качеството на отношенията ти с хората. Остави на другите богато наследство, което да им напомня за теб. 
Към "200 принципи на успеха" 2-ра част тук

понеделник, 7 март 2011 г.

Можете ли да направите по-хубав хамбургер от „Макдоналд’с”?

Много хора идват при мен за съвет как да стартират компания или да питат как да съберат пари за нов продукт или идея.
  Обикновено е достатъчно да послушам десетина минути, за да разбера къде е техният фокус. Дали е  в продукта или в системата на бизнес. През тези 10 минути най-често чувам думи като:
–Този продукт е несравнимо по-добър от това, което предлага компания АБВ.
–Проверих навсякъде-никой не предлага такъв продукт.
–Работих върху този (продукт, книга, музикална партитура, изобретение) години наред.
Това в повечето случаи са думи на хора, действащи от лявата страна на квадранта
                                                
                      Хамбургерът и бизнесът
  Тук обикновено използвам примера за хамбургера на „Макдоналд’с”, за да изясня гледната си точка. След като изслушам събеседника си питам бавно:
 Ти лично можеш ли да направиш по-хубав хамбургер от „Макдоналд’с”?
  Досега 100% от хората, разговаряли с мен за новата си идея или продукт, отговарят с „да”. Всички те могат да приготвят, изпекат и поднесар по-качествен хамбургер от ”Макдоналд’с”.
  Тук идва ред да задам следващия си въпрос:
 А ти лично можеш ли да изградиш по-добра бизнес-система от „Макдоналд’с”?
  Някои осъзнават веднага разликата, други-не. А разликата идва от това дали човек е фиксиран в лявата страна на квадранта, която се фокусира върху идеята за по-добрия бургер, или в дясната, чието внимание е насочено към бизнес-системата.
  Аз се старая да обясня, че стотици предприемачи предлагат по-качествени продукти или услуги от свръх богатите многонационални компании, така както милиони хора правят по-вкусни хамбургери от „Макдоналд’с”. Но само „Макдоналд’с” има системата, сервирала милиони бургери.
Вижте другата страна
  Ако човекът започне да вижда другата страна, му предлагам да отиде в „Макдоналд’с”, да си купи бургер, и да седне и да се вгледа в системата, осигурила този бургер. Да обърне внимание, на търговеца, купил говеждото и телевизионните реклами с Роналс Макдоналд. Да забележи как младите, неопитни хора биват обучавани да казват едни и същи думи:
 –Здравейте, добре дошли в „Макдоналд’с”, както и на декора на франчайзинга, на регионалните офиси, пекарните, където се пекат хлебчетата и милионите килограми пържени картофки, които имат абсолютно един и същи вкус навсякъде по света.  След това включете стоковите брокери, които събират пари за „Макдоналд’с” на Уолстрийт. Успее ли да започне да съзира „Цялата картина”, значи има шанс да се премести до кваднрант „Б” и „И”.
  Истината е, че има неограничено нови идеи, милиони хора, коиото могат да предложат услуги и продукти, милиони продукти и само неколцина човека, коиото знаят как да изградят безупречни бизнес-системи.
  Бил Гейтс от „Майкрософт” не е предложил страхотен продукт. Той купува продукта на друг човек и изгражда мощна глобална система около него.
  Откъс от книгата "Четирите потока на парите" от Робърт Кийосаки 

вторник, 1 март 2011 г.

Четирите потока на парите от Робърт Кийосаки

  Сега ще разгледаме ценностната система на хората от четирите квадранта. Публикацията е откъс от книгата „Четирите потока на парите” от Р. Кийосаки.
1. Наемният работник Когато чуя думите „сигурен” или „осигуровки”, добивам представа за същината на използвалия ги човек. Думата „сигурен” се използва често в отговор на емоцията страх. Ако човек изпитва страх, тогава „нуждата от сигурност” е широко използвана фраза предимно сред представителите на квадрант „Н”. Ключът е в това, че те искат да се чувстват сигурни и да го видят написано черно на бяло. За тях идеята за сигурност често е по-важна от парите.
  Наемните работници могат да бъдат както президенти на компании, така и чистачи в компанииите. Не става дума толкова за това какво правят, а за договорното споразумение, което сключват с наелия ги човек или организация. 
2. Хората със свободни професии и собствениците на малък бизнес Това са хората, които искат: „Да си бъда сам шеф”. Или пък искат „Да си свършат сами работата”. Аз наричам тази група „направи си сам”. В тази група ще намерите високообразовани професионалисти, които прекарват години наред в училищата и университетите, като лекари, адвокати и стоматолози. Тук са продавачите, чиито печалби зависят от директните продажби, например брокери на недвижимо имущество, собствениците на малък бизнес като магазин, химическо чистене, ресторант, консултанти, терапевти, фризьори, хора на изкуството и др.
  Представителите на свободните професии за често „закоравели перфекционисти”. Те мислят, че никой не може да го направи по-добре. Затова не се и доверяват на друг, тъй като той не би могъл да ги свърши така, както им харесва. В много отношения те са истински хора на изкуството със свой стил и методи да правят нещата.
  За тази група парите не са най-важното в работата. Тяхната независимост, свободата да правят нещата така, както те ги разбират и да бъдат уважавани като експерти в тяхната област са много по-важни от самите пари. Когато ги наемате, най-добре е да им кажете какво искате да се направи и след това да ги оставите сами да си вършат работата. Те нямат нужда и не желаят надзор. Ако им се месите прекалено, те просто ще си отидат и ще ви кажат да си намерите някой друг. Парите наистина не са на първо място; на първо място е независимостта им.
  На тези хора често им е много трудно да наемат някой друг да прави това, което правят те, просто защото според тях никой не е за тази работа. Поради което често ще чуете тази група да казва: -Трудно е да намериш добри помощници днес.
  Мнозина от типа „С” не обичат да наемат и да обучават други хора, тъй като, след като бъдат обучени, те често се отделят и им стават конкуренти. В резултат на това те продължават да работят все така здраво и да правят всичко според собствените си разбирания.
                                                                                                                        
3. Бизнес притежатели Те са почти пълна противоположност на тип „С”. Истинските „Б” обичат да се обграждат с умни хора от всичките четири категории „Н”, „С”, „Б” и „И”. За разлика от „С”, който не обича делегираната работа (тъй като никой друг не би могъл да я свърши така добре като него самия), истинският „Б” обича да разпределя работата си между другите. Такова е и мотото на „Б”. „Защо да го правя аз, след като мога да наема някой, който да го прави вместо мен, при това- по-добре?”.
  Хенри Форд е попадал в тази категория. Както твърди една популярна история, група от т.нар. интелектуалци го обвинили в необразованост. Твърдели, че той не знае кой знае какво. Форд ги поканил в офиса си и ги предизвикал да му задават всякакви въпроси, като той щял да им отговори. И така, въпросните интелектуалци се събрали около най-силният индустриалист на Америка и започнали да го засипват с въпроси. Форд изслушал въпросите им и след като приключили, просто се обадил по телефона на неколцина от умните си помощници и ги помолил да им отговорят. А после уведомил посетителите си, че предпочита да наема умни, учили в университет хора, които да отговарят на такива въпроси, за да дава на ума си възможност да върши по-важни задачи. Задачи като мислене. 
  Един от приписваните на Форд цитати гласи: „Мисленето е най-трудната работа. Затова и толкова малко хора се захващат с него”.
  Разликата между „С” и „Б” тип бизнес
Истинските „Б” могат да оставят бизнеса си за година или повече и като се върнат да открият, че той се развива по-добре и носи по-големи печалби, отколкото преди оттеглянето им. В истинският тип „С” бизнес, ако „С” замине за година или повече, най-вероятно като се върне няма да намери никакъв бизнес.
И така, кое причинява разликата? Казано просто, „С” притежава работата, а „Б” системата и наема компетентни хора, които да я управляват. Същото може да се каже и по друг начин: в много случай „С” е системата. И затова не може да се отдели от системата.
  Бизнес притежателите могат да заминат на почивка завинаги, тъй като притежават система, а не работа.  Дори „Б” да е на почивка, парите продължават да идват, за разлика от „С” и „Н”, които ако спрат да работят спират и доходите им.
  За да успееш като „Б” е нужно:
А. Притежание или контрол на системи.
Б. Способност да водиш хората.
4. Инвеститори Отличниците в бизнеса. Те правят пари с пари. Те не трябва да работят, тъй като парите им работят за тях.
  Квадрант „И” е игрището на богатите. Независимо в кой квадрант изкарва човек парите си, ако се надява един ден да забогатее, рано или късно трябва да премине в квадрант „И”. Парите се превръщат в богатство именно в квадрант „И”. Научете повече за това в какво да вложите парите  от книгата на Робърт Кийосаки "Богат таттко, беден татко". Поръчайте я безплатно от тук