петък, 12 август 2011 г.

ТАЙНСТВЕНОТО ИЗКУСТВО НА ФЪН ШУЙ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ

Какво представлява това тайнствено изкуство фън шуй?
Случвало ли ви се е някога да се питате защо на едно място се чувствате по-щастливи или по-уютно, отколкото на друго? Отговорът е, че сте усетили добър фън шуй. А случвало ли ви се е да се чувствате странно неловко на друго място, без обяснима причина? Отговорът е, че сте усетили лош фън шуй.
Почти всички хора се изненадват от откритието, че всъщност са изпитвали въздействието на добрия или на лошия фън шуй. И наистина, почти всеки човек може да се сети за някоя къща, която сякаш обсипва обитателите си с добър или с лош късмет.
Само че фън шуй е много повече от добра или лоша атмосфера.
Той се занимава с енергията на мястото. За него ще чуете стотици различни определения. Някои го наричат китайското изкуство за подреждане на мебелите и домовете така, че да насърчават богатството и здравето. Други го наричат земна астрология.
Най-известното определение е "древното китайс­ко изкуство на месторазполагането". Причината е, че фън шуй търси и намира най-хармоничното място за всичко във вселената - от вашето легло, бюро или готварска печка до разположението на къщата ви на склона. Философията на фън шуй обхваща доста обширна територия.
И все пак, коя е най-простата дефиниция? Фън шуй се стреми да увеличи хармонията в заобикалящата ви среда.
Как може фън шуй да подобри живота ми?
Фън шуй обещава, че щом създадете хармония във вашия дом, работно място и околна среда, ще поощрите вътрешния мир, благополучието, щастието, здравето, радостта, любовта и късмета си. Причи­ната е, че между външния и вътрешния свят има не само връзка, но и постоянно взаимодействие.
Древните напътствия на фън шуй обхващат ясно и подробно всички аспекти на живота. Фън шуй ще ви разкрие къде да живеете и да работите, за да привлечете просперитет; кои места да избягвате, кои улици привличат пари; масите с каква форма насърчават хармонията и кои цветове ще внесат в дома ви повече спокойствие, радост и ведрина.
Дори съвременната психология е съгласна с повечето аспекти на фън шуй. Някои архитекти се питат дали необяснимият "синдром на болната сграда", при който обитателите страдат от хронична умора и депресия, не е просто другото име на лошия фън шуй.
Какво означават думите фън шуй?
Фън означава "вятър", а шуй означава "вода". Някои обясняват названието с това, че фън шуй е неуловим като вятъра и водата. Други предлагат обяс­нението, че вятърът (жизнената енергия ци или духът) и водата са основата за всяко ново сътворение. Те са скритата сила на стихиите, които влияят върху човеш­ката съдба.
Къде и кога се е появил фън шуй?
Фън щуй се е зародил някъде далеч в мъглите на древността. Учените изказват различни становища по отношение на датирането, но направените неотдавна археологически разкопки в Китай посочват периода между II и IV в. пр. н. е. като най-вероятен. Всъщност, първият компас бил изобретен в Китай не за навига­ция, а за нуждите на фън шуй.
В зората на това изкуство великите майстори на фън шуй били незаменими съветници на китайските императори и се возели в царски лектики. Те ревнос­тно пазели своите знания, а фън шуй до голяма степен се занимавал с откриване на благоприятни или щаст­ливи погребални места за шепа привилегировани го­лемци.
С течение на времето интересът се прехвърлил към намиране на места, които да носят късмет, щастие и благополучие на живите. Много древни паметници, като Забраненият град в Пекин (наричан сега Бейджин) били построени в съответствие с принципите на фън шуй и се появила една от първите книги по фън шуй, "Класическата обител на Жълтия император".
В имперски Китай било възможно човек да осъди съседите си за това, че нарушават правилата на доб­рия фън шуй. По време на британското управление в Хонконг били изплатени компенсации на стойност милиони долари на хора, които твърдели, че добрият фън шуй на дома им е повреден от държавните сгради и пътища.
Къде се практикува днес фън шуй?
С разнасянето на китайската култура по света, същото се случило и с фън шуй - отначало по целия Изток. Отскоро манията по фън шуй се разпространи като горски пожар по целия Западен свят.
Днес десетки кинозвезди и знаменитости издир­ват и наемат най-големите специалисти по фън шуй, за да им помогнат да внесат хармония в живота и именията си. Всички, като се започне от Катрин Зита-Джоунс и се стигне до телевизионната звезда от сери­ала "Досиетата Х" Дейвид Духовни и британския милиардер Ричард Брансън, прилагат мощните лечения на това древно изкуство.
В Лондон най-известните футболни отбори спазват принципите на фън шуй. Казината в Австралия се проектират в хармония с фън шуй, а водещи международни компании прилагат неговите напътствия, за да увеличат печалбите си. От Париж до Ню Йорк - всички се стремят да научат тайните на това фантастично изкуство.
Домът на фън шуй, естествено, продължава да бъде Хонконг, където още преди да се построи някоя сграда, в екипа от архитекти се включва специалист по фън шуй. Ако в Хонконг видите къща, оставена празна без никаква видима причина, вероятно се дъл­жи на лош фън шуй. Никой няма да се съгласи да живее в нея, колкото и остра да е жилищната криза.
Съчетава ли се това древно изкуство с нашия съвременен свят?
И още как! Нима не искате да притежавате повече жизненост и енергия? Нима не искате да подобрите хармонията, здравето, благосъстоянието, щастието, радостта и късмета си?
Освен това, тъй като съвременният живот става все по-стресиращ, повечето хора се стремят да пре­върнат домовете си в убежище на хармонията. Всички ние искаме домовете ни да са пристан на щастието, където да можем да презаредим батериите си.
Китайските мъдреци от хилядолетия съхраняват древните знания на своя народ. Защо да не отворим ума си и да не се възползваме от техните прецизно подбрани тайни?
Фън шуй свързан ли е с интуицията?
Да. Например прословутото предупреждение на фън шуй винаги да обръщате внимание на първото впечатление, което добивате, когато влизате в някоя сграда или място, е тясно свързано с интуицията. Дори има цял клон на фън шуй, който се нарича Интуитивната школа.
Повечето жени възприемат фън шуй с лекота, защото често използват вродената си интуиция. Но всеки, който започне да изучава фън шуй, ще стане по-интуитивен. Започнете да обръщате внимание кои жилищни и служебни пространства ви зареждат с енергия и кои ви изтощават или разстройват.
Колко школи по фън шуй има?
Доста. Фън шуй обхваща толкова обширна тери­тория, че е съвсем естествено през вековете да са възникнали различни школи и клонове. Всяка една от тях акцентира върху определена област.
Школата на формата, например, се занимава пре­ди всичко с формите, Школата на компаса се съсредоточава върху посоките на компаса, а Школата на Де­ветте звезди използва древната астрология на Деветте звезди. Названието на по-съвременната Интуитивна школа обяснява ориентацията й. Фън шуй на Драконовата порта е интернационален вид фън шуй. Базиран на древните, класически текстове, той също разчита на интуицията. Фън шуй на Драконовата порта има едно огромно предимство - той е валиден както за Северното, така и за Южното полукълбо, тъй като принципите му се фокусират върху съществуващото разположение на вратите.
Какво представляват ин и ян?
Ин и ян са двете основни противоположни сили във вселената, които заедно образуват едно баланси­рано цяло. Те непрекъснато си взаимодействат, съз­давайки всички неща, и са се появили, когато невиди­мата жизнена сила се разделила за първи път на две.
Ин често се свързва с женското на­чало, с нощта, с Луната, с пасивното, с тъмното, със студеното и с мекотата. Ян обикновено се отъждествява с мъжкото начало, с деня, с активното, със светли­ната, с топлината и с твърдостта. Но въпреки това всяка сила носи в себе си зародиша на своята противоположност.
Какво е ки или ци?
Ще откривате понятието ки или ци (произнасяно понякога като "чи") във всички книги за фън шуй. В Япония се нарича ки.
Ци се превежда най-точно като жизнена енергия, жизненост, космическо дихание или невидимата сила на живота. Тази концепция присъства във всички про­явления на китайското изкуство и философия, в пое­зията, в акупунктурата, в бойните изкуства, в билколечението и в прочутата гимнастика ци гун. Ци се раз­деля на Петте елемента.
Кои са тези Пет елемента?
Жизнената енергия ци може да се класифицира в пет основни конфигурации, настроения, качества или вида, наречени Метал, Вода, Дърво, Огън и Земя. Тези качества съставляват всяка материя, но названията са по-скоро символични, отколкото пряко свързани със съответните субстанции, които всички познаваме. Петте елемента винаги се контролират и подхранват един друг в определен ред.
Фън шуй се е зародил в Северното полукълбо, но аз живея в Южното. Налага ли се да спазвам различни принципи?
При повечето школи на фън шуй би трябвало, тъй като някои принципи се обръщат наопаки. Но както вече споменах, тази книга се занимава с фън шуй на Драконовата порта, който важи навсякъде по света. Изобщо няма да ви се наложи да боравите с посоките на компаса.
Рождената година на човека променя ли него­вия фън шуй?
Информацията за датата ви на раждане обикно­вено позволява на специалиста да довърши фината настройка на вашия фън шуй. Но нека да степену­ваме нещата по тяхното значение. На този етап по-важното е, че тази книга ви дава солидни знания за решаващите, основни принципи на фън шуй.
Дължа тази публикация на  Красимир Гарев. Ето и малко инфо за него:
Завършил съм в Стопанската академия в Свищов „Д. А. Ценов“ със степен бакалавър. Специалност „статистика и иконометрия“ . Интересът ми към Фън Шуй е от няколко месеца. Исках да изкарам такъв курс, но в гр. Плевен нямаше. И за това решихме  да докарам лектор от София и да се направят нещата тук в Плевен. После ни дойде идея за лектори и по други неща. Така започнахме да организираме курсове, семинари, консултации за Фън шуй, Аюрведа Цигун и др.
Повече информация може да получите на:
тел:  0879 993190 - Клавдия  Василева
         0894 524644 - Красимир Гарев
e-mail:   fengshuipleven@hotmail.com

1 коментар:

  1. Благодаря ви за изключително интересната и подробна информация за Фън Шуй.Много ми се иска на вилата да успея да подредя всички мебели според тази философия.Лично аз вярвам, че има положителна и негативна енергия и дано да успея така да подред че положителната да си седи при нас и да не се позволява навлизането на лоша.Всеки знае кои са петте елемента на нашата планета, а именно Метал, Вода, Дърво, Огън и Земя. Тази философия именно с тях си играе.

    ОтговорИзтриване